TNG za dom

TNG boce

ButanGas boce za TNG su izrađene od visokokvalitetnog čelika. Bezbedne su, lake za rukovanje i jednostavne za transport. Kontrolišu se i pune u našim punionicama, u skladu sa propisima i najvišim standardima bezbednosti.

 

TNG boce se pune tečnom fazom TNG-a. Na kraju postupka punjenja, boca se kontrolno meri i podvrgava prvo, proveri kvaliteta zaptivenosti boce kako bi se utvrdilo eventualno curenje, zatim proveri napunjenosti boce gasa kako bi se potvrdilo da li je napunjena količina u  skladu sa važećim propisima. Nakon ovog procesa postavlja se plomba koja potvrđuje izvršenu kontrolu i daje odobrenje za prodaju.

 

Sve TNG boce se dodatno kontrolišu i ispituju svakih 10 godina (“reviduju”), pod nadzorom posebnih kontrolnih tela, imenovanih od strane nadležnih organa Republike Srbije, a koje utiskivanjem svoga žiga na rukohvat boce, potvrđuju da je TNG boca uspešno prošla reviziju.

Nakon pražnjenja boce, kupac treba vratiti bocu ovlašćenom prodavcu ButanGas-a od kojeg je kupio bocu ili ButanGas-u direktno. Samo na taj način moguće je izvršiti neophodne bezbednosne provere i omogućiti buduće novo i pravilno punjenje.

Podsećamo da važeći Zakoni Republike Srbije predviđaju administrativne kazne a, u slučaju nezgoda i krivične postupke u slučaju nedozvoljenog punjenja boca u neovlašćenim punionicama.

Naše TNG boce

ButanGas-ove TNG boce su dostupne u različitim veličinama kako bi se zadovoljile potrebe naših kupaca:

SADRŽAJ TNG-A U BOCI [KG] TARA [KG] UKUPNA TEŽINA BOCE[KG] DIMENZIJE DXH [MM]
10 11/13 21/23 270×589
15 15/17 30/32 280×654
35 30/34 75/79 315×1200
Kontaktirajte nas

Ostanu u toku

Prijavite se za naš bilten da biste saznali kako da maksimalno iskoristite svoju energiju.