TNG – ButanGas International

TNG

TNG: najbolje fosilno gorivo sa aspekta održljivosti

TNG se smatra najpristupačnijom vrstom goriva u Evropi, iz sledećih razloga.

TNG je nusproizvod, nastao ekstrakcijom i preradom sirove nafte i prirodnog gasa; u slučaju nekorišćenja TNG-a, nastupiće proces spaljivanja.

postojeće logističke TNG strukture su rasprostranjene i precizne, tako da dalje investicije nisu neophodne.

• TNG ima visoku kaloričnu vrednost u poređenju sa drugim, tradicionalnim izvorima energije a, budući da je reč o gasovitom gorivu, efikasnost uređaja koji koriste takav izvor energije (kotlovi, toplotne pumpe, bojleri itd.) je pojačana.

• TNG doprinosi održavanju kvaliteta vazduha i predstavlja validnu zamenu za tradicionalna goriva, koja će polako biti stavljena na zabranu zbog velikih emisija zagađujućih materija poput ugljen-dioksida, ugljen-monoksida, nesagorelog ugljovodonika, sumpor-dioksida, azotnih oksida, čestica ili sitne prašine i isparljivih organskih jedinjenja.

TNG, budući da ne spada u kategoriju gasova poput metana? i ugljen-dioksida, koji izazivaju efekat staklene bašte, doprinosi postizanju ciljeva u vezi sa držanjem pod kontrolom trenutnih klimatskih promena.

Na sobnoj temperaturi, ako se izloži umerenom pritisku, TNG prelazi u tečno stanje, čime se olakšava njegovo skladištenje i transport.

TNG doseže svuda, nezavisan je od bilo koje distributivne mreže i u tom smislu ne zahteva dodatna ulaganja.

Bio-TNG je već i sve više dostupan na evropskom tržištu a, u cilju doprinošenja dekarbonizaciji, postepeno se uvodi i u mešavine TNG-a.

Fizička svojstva

Iako se TNG smatra najkompatibilnijim gorivom u pogledu očuvanja životne sredine, ipak poseduje određena anestetička svojstva, te udisanje takvog gasa nije preporučljivo. Zahvaljujući brzom procesu isparavanja, u tečnom stanju, pri eventualnom kontaktu sa kožom i očima, može uzrokovati ozbiljne povrede – povrede slične opekotinama. Stoga je neophodno izbegavati kontakt sa ovim gasom. Povrh svega, budući da je gustina TNG-a veća od gustine vazduha, u slučaju ispuštanja gasa u okolinu, isti će imati tendenciju raslojavanja nadole.

Sigurnost

Kompanija ButanGas oduvek se izdvajala na tržištu tečnog naftnog gasa po inovacijama i istraživanjima vezanim za najviše standarde sigurnosti, efikasnosti i tehnologije, kao i po neprekidnom modernizovanju sistema i struktura, uz strogo poštovanje važećih zakona.

Sve to uz konstantnu pažnju posvećenu očuvanju životne sredine a kroz usvajanja rešenja koja su sve više ekološkog karaktera, u svim fazama proizvodnje, transporta i distribucije TNG-a.

KORISNI PODACI

Toplotna moć: Poređenje različitih izvora energije

GORIVA [kcal] *toplotna moć – donja vrednost EFIKASNOST [%] KORISNA ENERGIJA [kcal]
TNG (Propan) 11 000 [/kg] 90 9 900 [/kg]
TNG (Butan) 10 900 [/kg] 90 9 810 [/kg]
DIZEL GORIVO 8 796 [/lt] 90 7 916 [/lt]
BENZIN 7 568 [/lt] 90 6 811 [/lt]
LOŽIVO ULJE SA NISKIM SADRŽAJEM SUMPORA 9 560 [/kg] 75 7 170 [/kg]
DRVO 3 500[/kg] 65 2 275 [/kg]
METAN 8 843[/m3] 95 8 400 [/m3]
TEČNI ZEMNI GAS 9 176 [/m3] 100 9 176 [/m3]
KOMPRIMOVANI ZEMNI GAS 1 693 044 [/m3] 100 1 693 044 [/m3]
PELET 4 500[/kg] 75 3 375 [/kg]
ELEKTRIČNA ENERGIJA 860 [/kWh] 100 860 [/kWh]
Kontaktirajte nas

Ostanu u toku

Prijavite se za naš bilten da biste saznali kako da maksimalno iskoristite svoju energiju.