TNG
ButanGas: inovacije i istraživanje u službi bezbednosti

Bezbednost

ButanGas je natržištu TNG-a oduvek bio poznat po svom stalnom unapredjenju i dostizanju najviših standarda iz oblasti bezbednosti, efikasnosti i novih tehnologija,a sve to zahvaljujući stalnoj modernizaciji instalacija i postrojenja primenom najnovijih propisa.

 

Naravno, nikada ne zaboravljajući naš najvažniji resurs, životnu okolinu, čiji se nivo zaštite značajno povećava primenom ekološki prihvatljivijih rešenja u svim fazama proizvodnje, transporta i distribucije TNG-a.

 

U nastavku teksta nalaze se uputstva za bezbedno korišćenje naših boca za TNG i rezervoara za TNG.

Bezbednost

TNG boce

 • Za ButanGas-oveTNG boce (označene logoom ButanGas) važe svi evropski i srpski propisi u pogledu punjenja, periodičnih pregleda i ispitivanja.
 • Obezbedjenje takvog nivoa kvaliteta i bezbednosti dobija se kupovinom TNG-a u bocama samo kod zvaničnih distributera ButanGas-a ili direktno od ButanGas-a. Iako propisima Republike Srbije distributerima NIJE DOZVOLJENO PUNJENJE TUDJIH BOCA već ISKLJUČIVO SOPSTVENIH, pojavljuju se nelegalni distributeri koji NEDOZVOLJENO pune boce vlasništvo ButanGas-a, i time ne samo što dovode u zabludu potrošače vezano za kvalitet TNG koji prodaju, već dovode u opasnost i same kupce vezano za izvršene bezbednosne kontrole boca.  Dopunjavanje boca na benzinskim stanicama direktno iz automata za točenje autogasa je izuzetno opasno jer bilo koja zaostala količina gasa u boci pre dopunjavanja vodi do mogućeg prepunjavanja boce i porasta pritiska u njoj što vodi do otkaza ventila ili havarije boce.
 • Povremeno kontrolišite i periodično zamenite priključno crevo i regulator pritiska.
 • TNG boca se ne sme postaviti na nivo niži od nivoa zemlje, u blizini otvora podrumskih prostorija ili u prostorije bez ventilacije.
 • TNG boca mora biti postavljena vertikalno okrenuta sa ventilom na gore.
 • TNG boca se ne sme prevrtati ili naginjati i mora biti u stabilnom položaju.
 • TNG boca i crevo ne smeju biti izloženi izvorima toplote.
 • Nakon svake upotrebe zatvorite ventil boce do kraja.

Bezbednost

Rezervoari za TNG

 • Kontaktirajte nas na navedene brojeva telefona, od ponedeljka do petka od 08:00 do 16:00, ili kontaktirajte svog predstavnika prodaje van tog termina.
 • ButanGas-ovi rezervoari za TNG (postavljeni kod klijenata) poštuju evropske i srpske propise koji uredjuju ovu oblast, kako u pogledu ugradnje, tako i kod održavanja i zamene svih ugradjenih delova.
 • Pridržavajte se istaknutih ograničenja i upozorenja postavljenih na obodu rezervoarskog prostora i ne menjajte bezbednosne uslove utvrđene protivpožarnom dozvolom.
 • Izbegavajte bilo kakve intervencije na rezervoarima i ne dirajte postavljene plombe.
 • Ne odlažite zapaljive materije ili predmete (papir, krpe, drvo, boje itd) u rezervoarskom prostoru.
 • Ne dirajte regulator pritiska, ventile i ostalu opremu na rezervoaru.
 • Ako osetite blagi miris gasa, provetrite prostoriju, nemojte koristiti električne prekidače, ne palite plamen ili ne pušite i obavezno zatvorite glavni protivpožarni ventil unutrašnje instalacije TNG-a. Uvek zatražite intervenciju kvalifikovanog osoblja putem navedenih brojeva telefona.
Kontaktirajte nas

Ostanu u toku

Prijavite se za naš bilten da biste saznali kako da maksimalno iskoristite svoju energiju.