TNG boce – ButanGas International

TNG boce

TNG boce

Od svih mogućih prethodno navedenih poslovnih primena ističemo veoma pozitivna iskustva u primeni TNG propana u bocama za pogon viljuškara.

 

Upotreba benzinskih i dizel motora za unutrašnji robni transport viljuškarima u zatvorenim prostorima (halama) se sve više izbegava, a TNG je idealno gorivo koje sa minimalnom prepravkom instalacije viljuškara može zameniti benzin jer se sagorevanjem TNG u okolnu atmosferu oslobadja samo CO2 (ugljen-dioskid) i vlaga (H2O). Boca za TNG se jednostavno montira i demontira na viljuškar.

 

Takodje, u odnosu na akumulatorske viljuškare, TNG pogonski viljuškari imaju apsolutnu autonomiju (potrošena boca se jednostavno zameni punom u roku od par minuta), kao i konstantnu pogonsku spremnost (akumulatori trošenjem gube snagu, tako da do prekida rada može doći do polapodignutog tereta).

Kao dodatak tome, TNG Propan, kao viši stepen preradjenih ugljovodonika, ne zapušava pogonske dizne viljuškara u toku rada, pa obezbeduje ravnomeran rad motora pri upotrebi (nema“štucanja” motora i naglog usporavanja rada viljuškara, tj mogućnosti spadanja tereta sa viljušakara).

ButanGas boce za TNG su izrađene od visokokvalitetnog čelika. Bezbedne su, lake za rukovanje i jednostavne za transport. Kontrolišu se i pune u našim punionicama, u skladu sa propisima i najvišim standardima bezbednosti.

TNG boce se pune tečnom fazom TNG-a. Na kraju postupka punjenja, boca se kontrolno meri i podvrgava prvo, proveri kvaliteta zaptivenosti boce kako bi se utvrdilo eventualno curenje, zatim proveri napunjenosti boce gasa kako bi se potvrdilo da li je napunjena količina u  skladu sa važećim propisima. Nakon ovog procesa postavlja se plomba koja potvrđuje izvršenu kontrolu i daje odobrenje za prodaju.

Sve TNG boce se dodatno kontrolišu i ispituju svakih 10 godina (“reviduju”), pod nadzorom posebnih kontrolnih tela, imenovanih od strane nadležnih organa Republike Srbije, a koje utiskivanjem svoga žiga na rukohvat boce, potvrđuju da je TNG boca uspešno prošla reviziju.

Nakon pražnjenja boce, kupac treba vratiti bocu ovlašćenom prodavcu ButanGas-a od kojeg je kupio bocu ili ButanGas-u direktno. Samo na taj način moguće je izvršiti neophodne bezbednosne provere i omogućiti buduće novo i pravilno punjenje.

Podsećamo da važeći Zakoni Republike Srbije predviđaju administrativne kazne a, u slučaju nezgoda i krivične postupke u slučaju nedozvoljenog punjenja boca u neovlašćenim punionicama.

Naše TNG boce

ButanGas-ove TNG boce su dostupne u različitim veličinama kako bi se zadovoljile potrebe naših kupaca:

SADRŽAJ TNG-A U BOCI [KG] TARA [KG] UKUPNA TEŽINA BOCE[KG] DIMENZIJE DXH [MM]
10 11/13 21/23 270×589
15 15/17 30/32 280×654
35 30/34 75/79 315×1200

Kontaktirajte nas

Ostanu u toku

Prijavite se za naš bilten da biste saznali kako da maksimalno iskoristite svoju energiju.