TNG rezervoari

Serbatoio industriale

TNG rezervoari

ButanGas Grupa jedna je od pionira u distribuciji TNG-a u malim rezervoarima. Stečeno iskustvo u ovom sektoru, omogućava da se zadovolje sve posebne i individualne potrebe potrošača. U svim zemljama gde je ButanGas Grupa aktivna, uz pomoć svojih kvalifikovanih tehničara omogućava potpunu sigurnost instaliranih rezervoara i redovno održavanje sa redovnom i besplatnom zamenom sigurnosnih ventila.

U ponudi su nadzemni horizontalni rezervoari različitih kapaciteta, pri čemu se I razlikuju protivpožarne zone zaštite za pojedine gabarite (pojedinačno, ili sumarno ukoliko se redno postavlja više rezervoara)

Svaki rezervoar se pre isporuke klijentu testira od strane naše tehničke ekipe, a prilikom prvog punjenja propanom na lokaciji klijenta, naknadno se proverava zaptivenost svih spojeva. Periodični kasniji pregledi ili eventualne intervencije od strane tehničke ekipe u obavezi su ButanGas-a, bez bilo kakvog naknadnog troška samog klijenta.