TNG boce

Praktična, jednostavna za rukovanje, sigurna i lako prenosiva, ButanGas boca, u
zapreminama od 10 do 35 kg. Za obimnije potrošnje, gde ne postoji mogućnost
instaliranja TNG rezervoara, predlažemo montžu baterije dve ili više boca
povezanih na gasnu rampu. Svaka boca je apsolutno sigurna, napunjena i testirana
u ButanGas punionicama, te svaka deklaracijom ima pečat sigurnosti i kvaliteta.