Moguće upotrebe

Moguće upotrebe

ButanGas pruža svoje resurse, znanje i kontinuiranu saradnju sa industrijskim
partnerima koji su lideri u različitim privrednim sektorima, kako bi se utvrdile
moguće oblasti delovanja. Analiziraju se potrebe, kalkulišu moguće potrošnje i
energetski zahtevi, radi procena isplativosti konverzija sistema sa drugog
energenta na propan, procenjuju predlozi koji bi na krajnji rezultat uticali da proces
proizvodnje bude efikasniji, jednostavniji, čistiji i jeftiniji.

Grejanje

Propan je odlično gorivo za grejanje, ali se takođe sve više koristi za hlađenje prostora, zahvaljujući inovativnim uređajima (gasnim pumpama).

Zagrejte Vaš poslovni prostor propanom i otkrijte sve prednosti čiste,
bezbedne i uvek dostupne energije: jednostavno samo instalirajte ButanGas TNG rezervoar. Rezervoari ostaju vlasništvo ButanGas-a, te je ButanGas kao vlasnik rezervoara u zakonskoj obavezi redovnog održavanja kako bi se uvek održavao nivo maksimalne bezbednosti, a bez Vaših ikakvih ulaganja.

Zahvaljujući propanu nemate samo mogućnost grejanja u zimskom periodu, već i mogućnost hlađenja tokom leta.

Savetujte se sa našim konsultantom kako biste saznali sve detalje o ekonomičnosti, efikasnosti i prednostima propana koji se isporučuje u male TNG rezervoare postavljene na Vašoj lokaciji.”

Iako je od 01.10.2012. godine uvedena akciza na TNG za upotrebu grejanja domaćinstava i poslovnih korisnika, kao i za upotrebu u industrijske svrhe, Zakonom o akcizama je omogućen povraćaj (refakcija) te akcize, a sve u skladu sa Pravilnicima koji bliže objašnjavaju uslove i načine ostvarivanja tog prava. Sagledavajući navedeno, TNG ima ekonomsku prednost u odnosu na druge energente.

Tehničke detalje, uputstva i pravilnike koji bliže objašnjavaju uslove i načine ostvarivanja prava na refakciju akcize možete preuzeti:’’

Pravilnik-refakcija-akcize-za-transportne-svrhe-i-grejanje.pdf
Obrazac REF-G.pdf

Industrija i zanatstvo

TNG – propan primjenjuje se u gotovo svim industrijskim područjima: od prerade

namirnica do teške metalurgije, sečenja plamenom, obrade stakla, keramike, plemenitih metala, plastifikacije, livenja, kaljenja, sušenja mulja i otpadnih voda, sušenja peska, obrade kože, termička obrada plastike, sušenja boje, obrade veštačkih pena, proizvodnju asfalta, zavarivanje i sečenje metala, za industrijsko hemijsko sušenje robe, itd.

Poljoprivreda i stočarstvo

Propan lako i jednostavno pokriva velike grejne površine u mnogim segmentima

uzgoja poljoprivrednih proizvoda, kao i stoke, zatim za primarnu i sekundarnu obradu namirnica, kao što su razne vrste sušara žitarica, voća, lekovitog bilja, zatim proizvodnja stočne hrane, pripremi zimnice u prehrambenoj industriji, klanje i obrada stoke, proizvodnja vina i sl.

Propan je favorit u ovom segmentu privrede, jer je postizanje efekta grejanja širokih područja teško postići drugim gorivima.

Uređaji koji podrazumijevaju upotrebu na otvorenom polju, kao što su ekološka obrada korova u poljoprivredi (kontrolisano spaljivanje korova), ne bi bilo moguće bez ovakvog goriva.

Produkti sagorevanja propana su netoksični, ne sadrže sumpordioksid, azotne okside, čestice fine prašine, kao ni isprarljiva organska jedinjenja. Stoga je propan pogodan za uzgoj organskih proizvoda.

Hoteli i poslovno ugostiteljstvo

Potreba za visokim standardima usluge i stalne efikasnosti, mogućnost

snabdevanja energentom sve opreme, često čine propan idealnim gorivom za mnoge vrste uslužnih delatnosti, kao što su hoteli, restorani, trgovački centri, lečilišta i domovi za njegu.
Izuzetno su popularni uredjaji za grejanje otvorenih prostora, terasa hotela, restorana i kafe-a.

Proizvodi za preduzeća