Benzinske stanice

Benzinske stanice

Kompanija ButanGas International takođe je prisutna u sektoru benzinskih stanica, sa misijom da u budućem periodu ima u vlasništvu ili franšizi optimalan broj benzinskih stanica kojim će se efikasno pokrivati svi bitni putni pravci na teritoriji Srbije.
Osim auto-gasa I drugih naftnih derivata na ButanGas benzinskim stanicama može se kupiti I roba široke potrošnje, kao i izvršiti zamena TNG boca. Na svim maloprodajnim mestima može se platiti roba aktuelnim platnim karticama, a našim vernim potrošačima obezbedjujemo korporativne kartice, kojim se mogu ostvariti popusti na sve naftne derivate.
ButanGas grupa ima originalan i prepoznatljiv brend na svim svojim maloprodajnim mestima.