Zašto se opredeliti za ButanGas

Zašto se opredeliti za ButanGas

ButanGas, istorija uspeha

ButanGas grupa je aktivna na tržištu TNG-a od 1948. godine i jedna je od lidera u ovom polju.

ButanGas grupa je uvek pratila dve strategije razvoja: razvoj i širenje distributivne mreže u svim zemljama u kojima posluje kao i implementacija bitnih investicija u skladišna postrojenja i punionice boca.

O nama

Istorija
ButanGas je osnovan 13. decembra 1948. godine
Prvo skladište TNG-a izgrađeno je u oblasti grada Milano, zatim je postrojenje preseljeno u predgrađe Talieda. Prvi morski terminal izgrađen je u Napulju 1951. godine sa preko 18.000m3 ukupnog skladišnog prostora, što I danas predstavlja jedno od najvećih skladišta u Južnoj Evropi. Do 1968. godine ButanGas u Italiji uspostavlja 6 novih skladišnih postrojenja. Kada je učvrstio svoju poziciju na tržištu TNG boca, ButanGas se zatim fokusira na distribuciju TNG-a kroz rezervoare za sve danas poznate oblasti primene.

O osnivaču

ButanGas je osnovao Josif Constantin Dragan, rođen u Lugošu (Rumunija), 20. juna 1917.godine.
1940. godine, nakon diplomiranja na Pravnom fakultetu u Bukureštu, dobija stipendiju i seli se u Italiju. Na Fakultetu političkih nauka i ekonomije u Rimu stiče svoju drugu diplomu.
Uvideo je ekonomski potencijal TNG-a, proizvod malo poznat nakon II svetskog rata i osniva ButanGas SpA. Kasnijih godina širi poslovnu aktivnost u Evropi, otvarajući preduzeća u Austriji, Nemačkoj, Grčkoj, Španiji, Francuskoj, zatim u Maroku u Severnoj Africi. Ovim se stvara jezgro od kojeg tokom godina kasnije nastaje ‘Group ButanGas Dragan’, danas Veroniki Holding Group.

ButanGas International, Srbija

ButanGas Internacional osnovan je 2005. godine i najmlađi je među
kompanijama Veroniki Holding Grupe. ButanGas International, sa sedištem u
Beogradu, a sa tri skladišne lokacije, dve punionice boca i voznim parkom pokriva distributivnu mrežu rezervoara svojih klijenata, kao i nezavisnih potrošača TNG-ana celoj teritoriji Srbije. Klijentima su uvek na raspolaganju regionalno organizovani komercijalisti.
Kompanija ButanGas International takođe je prisutna u sektoru benzinskih
stanica, sa misijom da u budućem periodu ima u vlasništvu ili franšizi optimalan broj benzinskih stanica kojim će se efikasno pokrivati svi bitni putni pravci na teritoriju Srbije.
Naša misija je da pružimo brzu i redovnu uslugu po konkurentnim cenama gde se
pri tom klijentima stavlja na raspolaganje poslovno – tehničko iskustvo stečeno i svojoj 70-godišnjoj istoriji pružanja kvalitetnih usluga ButanGas grupe.

Veroniki holding tim, na čelu sa Predsednicom Dr. Daniela Veronika Gusa de Dragan, uspešno posluje i u drugim segmentima privrede, te se možete detaljno informisati na www.veronikiholding.com

ButanGas smatra bezbednost i očuvanje životne sredine jedne od najbitnijih ciljeva, te s tim sva ButanGas postrojenja imaju visoke standarde sigurnosti, efikasnosti i modernu tehniku upravljanja procesima.

Veroniki Holding Group

Veroniki Holding Group je prisutan na sledećim tržištima TNG-a:
Italija (www.butangas.it)
Grčka (www.petrogaz.gr)
Nemačka (www.drachengas.de)
Austrija (www.drachengas.at)
Rumunija (www.butangas.ro)
Poljska (www.dragongaz.pl)
Srbija (www.butangas.rs).

Naša posvećenost

Misija
Naša misija je da pružimo brzu i redovnu uslugu po konkurentnim cenama gde se
pri tom klijentima stavlja na raspolaganje poslovno – tehničko iskustvo stečeno i svojoj skoro 70-godišnjoj istoriji pružanja kvalitetnih usluga ButanGas grupe.

Bezbednost
ButanGas smatra bezbednost i očuvanje životne sredine jedne od najbitnijih ciljeva, te s tim sva ButanGas postrojenja imaju visoke standarde sigurnosti, efikasnosti i modernu tehniku upravljanja procesima.